Wcześniej tę decyzję jednogłośnie poparli członkowie parlamentarnej komisji urzędów z wyboru, etyki i oświadczeń.

Policja poinformowała Sejm, że 17 stycznia 2015 roku na autostradzie Ryga-Liepaja Putra, rządził samochodem Honda Accord, nie mając ważnego prawa jazdy, tak jak nie odbył obowiązkową kontrolę zdrowia, przekroczył dozwoloną prędkość i popełnił zderzenie z innym samochodem.

6 lutego 2016 roku Putra w samochodzie Audi Q5 też przekroczył dozwoloną prędkość jazdy.

Policja poprosiła Sejm zgody na karę Путры za popełnione naruszenia przepisów ruchu drogowego.