Jak wskazuje ССЛ, wniosku o zasiłek LGD coraz częściej zaprasza mieszkańców z niskimi korzyściami, osoby niepełnosprawne, dzieci. Co dziesiąty beneficjent zasiłku LGD — działający.

Минблаг i ССЛ zgodzili się, że Минблаг dołącza do żądania finansowania w budżecie 2017 r. środki na wznowienie docelowych dotacji, a ССЛ oceni potencjalne źródła finansowania i będzie promować to pytanie, aby włączyć się w negocjacje z Radą ministrów.

Минблаг zwraca uwagę na to, że dofinansowanie przeznaczono nie będzie, a na koniec roku będzie trzeba zmienić przepisy, po raz kolejny odłożyć wznowienie docelowych dotacji samorządom. Docelowa dotacja państwa na zwiększenie wynagrodzeń pracowników socjalnych pracujących z rodzinami i dziećmi, wyróżniała się od 1 października 2007 roku do 1 lipca 2009 roku i wynosiła 124,09 lvl (176,56 euro) na jednego соцработника.