Ocena obecnego stanu gospodarczego i prognozy jego rozwoju w dalszym ciągu spadać. Trochę poprawiły się w marcu ocena obecnej sytuacji materialnej rodziny, ocena szans na znalezienie pracy i ocena pracy rządu, ale w ogóle indeks tych kryteriów nadal pozostaje ujemne.

Najwięcej (o 5 punktów) w ciągu miesiąca spadła ocena sytuacji ekonomicznej Łotwy — od -17 do -22 punktów. Prognoza jego rozwoju obniżył się z -21 pkt w lutym do -25 punktów w marcu.

Nieznacznie — o 2 punkty (do -41 -39) — poprawiła się ocena szans na znalezienie dobrej pracy na Łotwie i ocena pracy rządu.

Wskaźnik prognoz zmian sytuacji materialnej swojej rodziny przez rok nie zmienił się ( 6 punktów).