Jak poinformowano w CROW, decyzja została podjęta z uwzględnieniem sytuacji finansowej w zakładzie.

Jak wyjaśniła kierownik działu kadr CROW Cristina Briede, zostały uwzględnione wszystkie możliwości, aby uniknąć zmniejszenia liczby zatrudnionych — w tym roku komisja nawet nie wzrastał wynagrodzenia pracownikom zgodnie z jednolitym systemem wynagrodzeń w sektorze publicznym.

"Części pracowników byliśmy zmuszeni do obniżenia wynagrodzenia, zmniejszone dopłaty za dodatkowe obowiązki i jakość pracy. Jednocześnie zmniejszone wydatki na podróże służbowe, szkolenia, zaopatrzenie, itp." — powiedziała Briede.
Wcześniej CROW oświadczyła, że w tym roku w budżecie instytucji nie wystarczy 600 tys., chyba że zmiana opłaty za regulację.

"Dlatego trzeba przeanalizować koszty CROW i szukać możliwości zaoszczędzić", — powiedział szef instytucji Roland Ирклис, dodając, że 73% wydatków regulatora stanowią wynagrodzenia pracowników.