Trybunał przyjął skargę kasacyjną i w najbliższych dniach skieruje ją na rozpatrzenie sądu Najwyższy.

Jak informowaliśmy, z sądu pozew przeciwko posła zwrócił się Centrum госязыка (ЦГЯ), eksperci którego, po otrzymaniu skargi od mieszkańców, przekonali się, że poseł nie posiada латышским językiem niezbędnym do ludowego słudzy poziomie.

W listopadzie 2015 roku sąd uwzględnił pozew ЦГЯ. Poseł odwołał się od decyzji, ale Łatgalski sąd okręgowy w marcu wydał wyrok na jego korzyść.

W Балвской krajowej dumie wyjaśnił, że na razie wyroki sądu są kwestionowane, Baranów może nadal pracować w samorządzie.