Tylko w ubiegłym roku do Europy wjechała 88 265 przesiedleńców bez partnerów. 91% z nich to mężczyźni.

Jak podaje Eurostat, w okresie od 2008 roku do 2013 roku w UE w sam przybywało na 11-13 tysięcy osób. W 2014 roku liczba ta wzrosła dwa razy, w 2015-m — jeszcze cztery.

Połowa бессемейных osób ubiegających się o azyl — to chłopcy w wieku 16-17 lat. 51% — pochodzi z Afganistanu.