Som det fremgår i dag efter et møde med Batna Minister for undervisning og videnskab Karlis Sadurskis, at det angivne beløb vil blive krævet i tillæg til dem, der allerede er afsat i budgettet for 27 millioner euro.

Dette beløb er endnu ikke omfattet af lærere i pre-school education, sagde Sadurskis.

Batna udviklet en alternativ model af lærerlønninger med deltagelse af den lettiske fagforening for uddannelse og videnskab og den lettiske Sammenslutning af uddannelse af ledere.

Modellen fastsætter, at læreren vil betale for alle hans ansvar, men på samme tid lønnen vil afhænge af antallet af elever. Modellen er baseret på en 40-timers arbejdsuge.