Stedfortrædende leder af fraktionen "Forenet Rusland", Andrei Isayev fortalte reportere, at den anden læsning af store tvister, der var forårsaget af forslaget om at forbyde også forkortelser og akronymer. "Dette forslag blev ikke medtaget i lovforslaget, fordi der i vores sprog, vores kultur, har allerede udviklet en række navne, som tidligere var en forkortelse, men nu har mistet sin ideologiske indhold og blive et fælles navn, for eksempel, Kim, i fortiden - den Kommunistiske internationale for de unge", - sagde han. "Og hvis vi går den vej med forbud mod reduktioner, vi når til det faktum, at du er nødt til at forbyde navnet Vladimir, som også er en forkortelse for "egen-verden" - sagde Isayev.

Agenturet konstaterer, at der i 1998 i Moskva, der var drenge med navne Nicholas-Nikita-Neal, Christards, Dolphin, Jaroslav-Lutobor, Luka-Lykke, Summerset ocean. Kvinders navne blev April, Pauline-Pauline, Prinsesse Danielle, dawn-Zagranica, Alesha-Kaprina, Ocean, Sofia-Solen. I 2002 i Rusland blev født en dreng, der ønskede at navn BOC RVF 260602 (Biologisk objekt af mand art Voronin - frolovs født 26 juni 2002). Barnet er stadig kaldes "Lidt KLUDDER", han stadig bor uden dokumenter.