Som rapporteret i dette tilfælde er sigtet for forvaltningen af havnen Leonid Loginov og hans Stedfortræder Aigars Pekannødder.

Sagen er indgivet til retten ziemeļu-distriktet i Riga, og dens detaljer i meddelelsen af den Almindelige Anklagemyndighed er ikke oplyst.

I sidste uge på et møde i Bestyrelsen for havnen, som drøftede spørgsmålet om at genkende havnen i offer i sagen Loginova, og Bestyrelsen blev enige om ikke at haste til at træffe en beslutning, som det ikke er bevist, at havnen for eventuelle overtrædelser Loginov, har lidt skade.

Rigsrevisionen revisionen konstateret, at som følge af uhensigtsmæssige beslutninger i Bestyrelsen for den port, der er blevet beskadiget i mængden af 573 000 EUR, og de blev brugt unødigt 538 000 euro.

I løbet af undersøgelsen fremkommet beviser for, at logins for fire år ulovligt at disponere over de midler, af port authority i mængden af 277 000 euro.