Det bemærkes, at den basisrente af ydelsen, der ikke vil blive ændret sig (til det første barn — 11.38 Euro, for anden 22.76, for det tredje — 34,14, for den fjerde og efterfølgende børn — € 50,07). Men næste år vil indstille betalinger, hvis størrelse vil afhænge af antallet af børn i familien. Det vil blive installeret af forskrifter af Kabinet af Ministre.

Priserne for de to børn, der vil beløbe sig til 10 euro per måned, tre til 66 euro for fire 116 euro for de fem af 166 Euro for seks — 216 Euro, syv — 266 euro, og for otte eller flere børn — 316 euro per måned.

Bonusser vil blive udbetalt senest den 30. April 2018.

De deputerede støttede også forslaget om at betale familiens stat fordel for børn under 19 år, hvis de fortsætter med at ungdomsuddannelse.