Afklaring anmodet om som led i den løbende justitsministeriet undersøgelse, der blev påbegyndt klagen til retsstridige handlinger af svoret foged i sagen om inddrivelse af gæld. Forklaringer skal være indgivet inden 15 dage, og derefter inden 30 dage, Ministeren vil afgøre, om der er grundlag for at indlede disciplinær-sager.

Tidligere, overførsel TV3 "Noget personligt," rapporterede en mistænkelig ordning, som på grund af en gæld på 1500 Euro Rudite Gebze mistet værdifulde ejendom i Riga. Fogeden Roland Weinberg hurtigt solgt på auktion house Gibze hovedet af Latvijas pasta banka Boris Ulmanis for 180 000 Euro.