En lærer fra Universitetet Sapienza i Rom vandt den italienske organisation for beskyttelse af dyrs rettigheder, Anti-Vivisektion League (LAV), advokater, som hjalp hende i retten.

Dommeren opfyldt de krav, som kvinder, og nu har Universitetet behov for at anerkende hendes ret til fravær fra arbejdspladsen på grund af "alvorlige familie nødsituation".

Den lærer, der foretrak at forblive anonym, tog to dage fri fra arbejde for at passe til 12 år gamle engelske setter opkaldt Cuchilla, for nylig, der undergår kirurgi. Kvinden bor alene, og hun havde ingen til at forlade kæledyr.

Advokater er styret af én af artiklerne i den italienske straffelov, hvorefter ejere, der forlod deres Kæledyr, og dermed dømt dem til at lide under, risikerer en fængselsstraf på op til et år eller en bøde på 10 tusinde euro.

"Dette er et stort skridt fremad i erkendelse af, at der holdes dyr, der ikke er med henblik på økonomisk gevinst, og ikke på grund af deres handicap eller som fuldgyldige familiemedlemmer," siger organisationens Formand LAV Gianluca Felicetti.

"Nu kan alle, der var i en lignende situation, vil være i stand til at bruge dette vigtige retslig præcedens", — tilføjede han.