Odpovědný zástupce podniku Rīgas satiksme (RS) Байба Барташевица:

Co dělá RS, pokud "zajíc" není zaplatí pokutu?

V případě, že pokuta není zaplacena včas, podnik Rīgas satiksme je oprávněn sdělit dlužníkovi firmě na vymáhání dluhů nebo se obrátit na soud (skládali uhradí i právní náklady).

V jakých případech RS apeluje na firmy na vymáhání dluhů, a bez soudu?

Původně se informace přenášejí ve firmě na vymáhání dluhů. Pokud dosáhnout vrácení peněz nelze, případ poslali k soudu.

Jaká by měla být výše dluhu, aby RS start postupy pro jeho uzavření?

Pokud pokuta není zaplacena včas, je to již důvod k zahájení řízení pro vymáhání dluhu. Výše dluhu při tom nezáleží.

Kolik času je dána na zaplacení pokuty?

Pokutu je třeba zaplatit do 30 dnů.

Pokud je případ předán firmě na vymáhání dluhů nebo soud, RS informuje dlužníka?

Ne, že dlužník navíc o tomto nejsou informováni.

Nezaplacení pokuty za jízdu "zaječí" má nějaký vztah k policii? To je informují policii?

Policie tato informace není předán

Jaký trest spoléhá "зайцу"?

C kompletní informace jsou k dispozici zde.