Ve srovnání se stejným obdobím roku 2016 míra nezaměstnanosti snížila o 0,6 procentního bodu a ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017 - na 0,5 procentního bodu.
Počet nezaměstnaných ve srovnání se stejným obdobím loňského roku snížil o 7,9 tisíc, ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2017 - na 4,7 tisíc osob.

Juniorská nezaměstnanost činila 16,5%, což je o 2,4 procentního bodu méně než o rok dříve, a to o 0,8 procentního bodu méně než v prvním čtvrtletí letošního roku.

Ve druhém čtvrtletí mladí lidé ve věku od 15 do 24 let činila 14,7% všech nezaměstnaných, nebo 12,8 tisíc osob a jeho podíl se snížil o 0,9 procentního bodu ve srovnání se stejným obdobím o rok dříve.

Ve druhém čtvrtletí 31,4% nebo 447,1 tisíc obyvatel Lotyšska ve věku od 15 do 74 let byly ekonomicky neaktivní, pak tam pracovali a není hledali práci. Ve srovnání s prvním čtvrtletím je o 11,1 tisíc osob, nebo 2,4% méně.

16,3 tisíc lidí, nebo 3,7% ekonomicky neaktivní populace ztratili naději na nalezení práce. O rok dříve jako bylo 4,3%.