Pokud se to nebude použita, budou zachovány dosavadní vztah nucené pronájmu, včetně ujednání o jiných podmínkách.

Pro zahájení řízení, ukončení právního vztahu v oddělené vlastnictví se navrhuje zjednodušit mechanismus rozhodování nájemníky bytových domů.

"Za" bude hlasovat polovina všech vlastníků bytů, po kterém každý majitel bytu zaplatí svůj podíl выкупной ceny, v závislosti na katastrálním hodnoty pozemků, náměstí выкупаемого pozemku, hodnoty domu a velikosti konkrétního bytu.

Podle odhadů Ministerstva spravedlnosti, realizace zákona neobejde státu na 14 milionů eur. V současné době oddělené vlastnictví se nachází 3677 bytových domů, v nichž je asi 111 tisíc bytů. Domy jsou na pozemcích, které patří 7354 jiným osobám.

Řešení problému oddělené vlastnictví najít třeba, protože a vlastníků půdy, a majitelé bytů omezeno právo dispozice se svým majetkem. Majitelé bytů jsou nespokojeni s povinností násilně platit nájem za pozemky, a majitelé se často nesplňují příjmy z pronájmu.