Jak ukazuje ССЛ, žádosti o dávky KMT stále častěji podávají obyvatelé s nízkými пенсиями, zdravotně postižené, děti. Každý desátý příjemce dávky KMT — pracující.

Минблаг a ССЛ se dohodli, že Минблаг povolí na žádost o financování do rozpočtu roku 2017 finanční prostředky na obnovení cílených dotací, a ССЛ ocenit možné zdroje financování a bude podporovat tuto otázku pro zařazení do jednání s Kabinetem ministrů.

Минблаг upozorňuje na to, že další finanční prostředky přidělené nebude, a na konci roku bude potřeba změnit předpisy, opět pomineme obnovení cílených dotací самоуправлениям. Cílová дотация státu na zvýšení platů соцработников, pracující s rodinami a dětmi, выделялась od 1. října 2007 do 1. července 2009 a byl 124,09 lata (176,56 eur) na jednoho соцработника.