66% chlapců a 53% dívek se nebojí mluvit o problémech se svým otcem. Výsledky šesti průzkumů, prováděných za 20 let, svědčí o tom, že dospívající se stal těžší sdílet problémy se svými rodiči.

Výsledky studie roku 2014 ukazují, že ne všichni školáci najdou v rodině člověka, který by jim naslouchal. 83% chlapců a 79% dívek se domnívají, že k jejich názoru naslouchají v rodině.

V Lotyšsku 78,7% žáků více hovoří o otázkách, které se jich otázkách s matkou a s otcem jsou ochotni sdílet své problémy 59,3%. dospívající. A chlapci a dívky rychleji najdou společnou řeč a více důvěřovat matce než k otci, a to zejména dívky ve věku 13-15 let.

Průzkum ukazuje, že pouze 64,3% respondentů žije s oběma rodiči. Podíl neúplných rodin v Lotyšsku v uplynulém letech rostl.

Studie, která byla zveřejněna tento týden, dává představu o situaci v 42 zemích Evropy a Severní Ameriky.