2014 yılında spor yapan 99 020 Letonya sakinleri ise 2011 yılında 68 799 kişi. Bu dönemde sayısı spor yapan artmıştır 44%.

2011 yılından bu yana büyüdü ve sayısı spor yapan erkekler ve kadınlar. Kadın sayısı arttı 20 936 2011 yılında 33 204 2014 yılında, yani %59. 2014 yılında spor yapan 65 826 erkek, 963 17 ya da %38 oranında daha fazla 2011 yılında.

Латвийцы tercih ederim spor yapmak için çeşitli spor kuruluşları, spor okulları ve spor kulüpleri.