15 saat ile 8 mayıs saat 24 saat 9 mayıs, yasak durağı ve otopark araç her iki tarafta da Ранькя дамбис yerinde, blvd. Узварас kadar blvd Green, caddenin her iki tarafında Слокас yerinde, blvd. Узварас kadar blvd Yeşil, her iki tarafta ul Бариню yerinde, blvd. Узварас kadar str Смильгя, her iki tarafın blvd Узварас. Слокас kadar Ояра Вациеша, her iki tarafın da st. Ояра Вациеша yer blvd Узварас kadar str Maza Нометню, her iki tarafta ul Maza Нометню. Ояра Вациеша kadar Лиепаяс.

18 saat, 8 mayıs 17 saat 9 mayıs, yasak durağı ve otopark araç her iki tarafta ul Слокас yerinde, st. Калнциема kadar blvd. Green.

Gerekirse polis düzenleyecek, sınırlamak veya kapatmak ve taşıma hareketi, bu caddelerde.

Cuma, 9 mayıs, 16 ila 18 saat yapılacak yürüyüş güzergahı üzerinde bulunan kavşak ul Калнциема ve Слокас sokakta Слокас ve park Узварас.