51% ankete katılanların bu durumda kalmış Letonya (24,4% iddia bu kesin 26,9% - "büyük olasılıkla, kaldı..."). 37% çatışma durumunda gittiler ... bir ülkenin 22,9% - "daha doğrusu, gittiler...". 12 ankete katılanların% vermek için başarısız belirli bir soruya yanıt, bildirir LETA.

40% ankete katılanların da olduğunu söyledi ve hazır durumda небходимости elinde silah ile korumak Letonya. 44 katılımcıların% uyulması zıt görüş, 15,9% başarısız belirlemek için bir cevaptır.

Anket yapıldı, kasım 2015, katıldı 1022 kişi Letonya yaşları 17 ila 74 yıl.