Jämfört med februari 2015, när det i Riga var 11 040 behövande, i februari 2016, vilket är 2656 mindre. I februari jämfört med januari måste 1% eller mindre på 85. I januari registrerades 8469 behövande, i februari— 8348.

I februari 2015 i Riga var registrerade på 21 392 låga inkomster, i februari 2016 — 18 095. I februari jämfört med januari låg inkomst blev 1% eller mindre vid 165.

I och med 2016, Riga stad planerar att spendera på sociala förmåner 17,426 miljoner euro, inklusive i de första två månaderna av året tillbringade 2,349 miljoner kronor, eller 13 procent av den årliga planen.

I februari var antalet mottagare jämfört med januari ökade med 2%, eller 268, och det belopp som spenderas på fördelar ökade med 4%, eller 50 603 euro. Detta är på grund av det faktum att kunderna är att ansöka om bostadsbidrag.

Antalet mottagare av sociala förmåner i februari var 12 501 jämfört med januari-2015 på 4215 (25%) mindre. För förmåner som spenderades på 201 696 euro, vilket är 14% lägre.

I januari och februari är en social tjänst av Riga antagit ett beslut om att ge gratis Luncher 482 studenter. Även nio invånare har fått betalt för att samtidig ersättning på 150 EURO som betalas i samband med uppnåendet av ett hundra år.