Hur observera KORS, offret levereras i Liepaja regional hospital.

Lanserat straffrättsliga förfaranden.