Tillväxten under de senaste åren, andelen utländska deltagare i Riga marathon. Förra året i Riga flydde företrädare för 69 länder, detta år i den lettiska huvudstaden är det förväntade cirka tre tusen utländska deltagare från Baltikum, Skandinavien, Ryssland, Polen och många andra. 2015 i Riga marathon tog del i en summa av 25931, varav 1484 kör direkt maraton.

Enligt Ordföranden i Styrelsen för Lattelecom Juris Gulbis, ses som 2016 ökar antalet personer som vill övervinna medellånga och långa sträckor. "Den viktigaste nyheten i år kommer att framväxten av 6-kilometers avstånd är fortfarande 5-kilometer", — sade Gulbis och uttryckte en förhoppning om att de som nu kör 6 km i framtiden kommer successivt att passera på 10-kilometersloppet.

Lattelecom Riga marathon kommer att äga rum i Riga den 14-15 maj. Liksom tidigare år, den 11 November, Vallen kommer att organiseras musikaliska och kulturella program.

14 barnens dag kommer att hållas maj Rimi, där nyheten kommer vara familjeägt med en längd på 4,2 km och 15 maj kommer att vara andra tävlingar på avstånd av 6, 10, 21 och 42 km.