Hur anteckningar portal Mindener Tageblatt, omedelbart efter den brinnande bussen drog över, och alla passagerare hastigt lämnade salongen efter att ha haft tid att spara ditt Bagage.

på Grund att händelsen räddare hade flera timmar att blockera motorvägen i riktning mot Dortmund, som är varför på autobahn bildades sträcka av överbelastning.

Publicering av rapporter att bussen brann ner nästan helt. Orsakerna till brand sätter polisen. Det är inte uteslutet att det tekniska problemet.

Passagerare att gå i Paris, gav en ny buss.

för närvarande portal Delfi har inte lyckats kontakta Ecolines.