I kollision drabbats av förare av både fordon (1967 och 1983 födelseår), samt att passagerare Opel - barn 2001 och 2007 *

Omständigheter olyckor är installerad.