Jämfört med februari 2016 taxa minskas med 4%.

Detta är den lägsta bland de nio största städerna i Lettland, och bland huvudstäderna i de tre Baltiska Staterna — han är 22 procent lägre än i Tallinn och 29% lägre än i Vilnius.

Det förväntas att i April i år, priserna kan falla med upp till uppgick till 43.47 euro per 1 MW/timme utan MOMS, och i maj till € 41,62.

Termisk effekt taxa i Mars och hans förutsägelser för April och maj är etablerade på grundval av meddelandet av den lettiska Gas company om försäljningen av naturgas.

Rīgas siltums är en av de största leverantörerna av värme i Riga. 77% av exporteras värmeenergi som används för uppvärmning av bostäder och varmvatten. Den totala längden av fjärrvärme är 900 km, 74 procent av dem ägs av Rīgas siltums.