Chef för Bureau Peteris Drakis sade i en intervju med tidningen Neatkarīgā att den främre väggen av cirkus var separerade från byggnaden och håller på endast tack vare en extern trappa.

Svara på begäran av Ministeriet för kultur, representanter för Presidiet erkänt att de nya omständigheter som är förknippade med risk för samhället, inte upptäcks. Riga cirkusen fortsätter utförande av sådana byggentreprenader som avser säkerheten i byggnaden. I synnerhet är det planerat att demontera armaturen av ett kontaktnät och stärka fasaden.

I januari detta året började arbeta med design för att undvika risken för deformation av fasaden på cirkus. Dessa verk kan endast göras efter det att väggen av byggnaden kommer att ta bort pin-fästen suspension. Det är planerat att under första hälften av detta år, fasaden av byggnaden kommer att stärka. Riga cirkus tecknat ett avtal på byggnadsverk med företaget Būvkore, som fram till slutet av Mars behöver utveckla ett projekt.

Som rapporterats, februari 11, Ministeriet för kultur, på grundval av de ingående GBX beslutat att omedelbart upphöra med driften av byggandet av Riga cirkus eftersom strukturen är instabil och ett hot mot samhället.