"Om väggen kommer att få en ytterligare belastning, kan det kollapsa direkt till folk på trottoaren," förklarade Droukis.

Det är planerat att under första hälften av detta år, fasaden av byggnaden kommer att stärka. Riga cirkus tecknat ett avtal på byggnadsverk med företaget Būvkore, som fram till slutet av Mars behöver utveckla ett projekt.

Som rapporterats, februari 11, Ministeriet för kultur, på grundval av de ingående GBX beslutat att omedelbart upphöra med driften av byggandet av Riga cirkus eftersom strukturen är instabil och ett hot mot samhället.