Den beräknade index för pension ska öka i enlighet med de ändringar i och med 2017 kommer att uppgå till 1,0408, och under de kommande två åren— 1,0413.

I 2017 ökar pensionerna kommer att behöva 3,42 miljoner Euro, år 2018, 17,61 miljoner euro, i 2019 — 33,79 miljoner euro.

För närvarande, allmänna pensioner granskas årligen den 1 oktober. Detta tar hänsyn till den faktiska konsumentprisindex och 25% av den verkliga tillväxten av sociala avgifter på lön. Endast de indexerade pensioner eller deras del som inte överstiger 50% av genomsnittligt bidrag lönen under det föregående kalenderåret.