Rimsevics sade att ekonomin i Euroområdet som helhet, och ekonomin i Lettland bromsa deras utveckling. Inflationen detta år kommer att vara nära noll. Lettlands Bank planer på att släppa reviderade prognos för inflationen under våren. Dessutom, Lettland kommer att behöva revidera BNP-prognos - mest sannolikt kommer att vara lägre än vad som tidigare antagits.

Just nu Lettlands Bank förutspår att landets BNP 2016 kan komma att öka med 2,7%, finansdepartementet - 3%. Enligt Rinkevich, i verkligheten, BNP-tillväxt kommer säkert att vara under 2% (denna siffra ingår i budgeten för landet för 2016).

"Vi bör lära sig en läxa från den senaste krisen. Åtta år har gått, mycket har glömts bort. Men då det också började ganska oskyldigt - vi har levt med ett litet underskott och vad som hände när krisen började? Saker kan förändras på bara ett par månader", sade Rimsevics.

På torsdag den Europeiska centralbanken meddelade en minskning i bas utlåningsräntor på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna ställning till 0%. Styrräntan sänktes från minus 0,3 procent till minus 0,4 procent. Enligt Rinkevich dessa åtgärder var ett försök att återuppliva ekonomin i Euroområdet och förhindra deflation.