"I dag är situationen sådan. För systemet som helhet som krävs för 350 miljoner Euro. Och 200 (miljoner) behövs snarast, för att starta systemet från och med nästa år. Att samla denna summa, som du behöver för att samla ca 18 euro, med alla lettiska", sade leiskalns, skriver portal lsm.lv.

Expert tror att för att det belopp som du behöver för att höja minimilönen. Annars, den obligatoriska försäkringen kommer att kosta ett ganska öre Letter.

Lashkars anser också att människor i landet kommer att vara svårt att ingjuta en kultur av försäkring. Idag Letterna är mycket tveksamma till att köpa försäkring för bilar och lämna bidrag till privat pensionsfond.

Som tidigare skrev portalen DELFI, i kosten kommer att inrätta en arbetsgrupp för att utveckla en modell för obligatorisk sjukförsäkring. Idén om att skapa en grupp tillhör chef för Kommissionen Aye barci, som diskuterade frågan med Ministern för hälso-och Guntis Belevich och chefen för sub-Kommissionen på hälsa Romualda Rajyam.

Razuks sade att regeringen planerar för att välja modell av försäkringar från flera alternativ, arbetsgruppen kan föreslå en av dem. Enligt politiken, när man ska utveckla en modell för obligatorisk sjukförsäkring i Lettland kan tas som utgångspunkt system, som är verksam i Litauen.

Uppgiften att utveckla en modell för obligatorisk sjukförsäkring som ingår i den statliga Förklaring.

Men Ordföranden för den lettiska försäkringsgivare Föreningen Janis Abashin anser att för flera år kan du inte typ i Lettland helt nytt system för obligatorisk sjukförsäkring.

Enligt honom, nu genom privata försäkringsbolag tar plats 50 till 70 miljoner euro, som kommer i hälso-och sjukvårdsbudgeten. Om för kort tid, detta kassaflöde kommer att öka till 500-700 miljoner euro, försäkringsbolaget kommer inte att vara tekniskt redo.

Abashin anser att ett sådant system är teoretiskt möjligt att skapa, men det kommer att kräva mycket arbete från alla inblandade parter.

Om du är under sjukförsäkringen innebär överföring av 2% sociala avgifter från budgeten inom hälso-och budget, ett sådant system kan utvecklas snabbt, sade han.

På samma gång, hälften eller 52% av lettiska ekonomiskt aktiv ålder att stödja införandet av obligatorisk sjukförsäkring. Ytterligare 22% av de svarande helt eller delvis stöder detta initiativ, enligt en undersökning som genomförts av TNS i samarbete med programmet "900 sekunder".