Nyligen fram (PDF) studie Kommissionen för studiet av KGB-dokument är ett långt namn "en Manifestation av den Sovjetiska ideologin och propaganda i arbetet med lettiska turister-exil Riga gren av alla-Eu joint-stock company "Intourist" (1957-1958)".

Studien fokuserar på arbete av ett gäng "Intourist"-KGB i sovjetlettland och avslöjar detaljer av mottagandet av utländska turister i SOVJETUNIONEN. De flesta av dem är väl kända för alla som inte är väl förtrogen med den Sovjetiska perioden av lettlands historia: den ihållande uppmärksamhet "myndigheter" till gästerna i LSSR, en grundlig behandling av propaganda, kontroll av rörlighet på Republiken, besök av strikt definierade objekt med demonstration av ett lyckligt, välmående Republiken, där människor lever som lycklig och välmående människor.

Men det är mycket mer intressant är att denna studie ger en förståelse för de svårigheter som Central intelligence Agency (CIA) i Usa i början av 1960-talet då "designa" de Baltiska Staterna och genomförandet av ett särskilt projekt om användning av lettiska arbetare. Projektet döptes till AEBALCONY, och tack vare de lagar i Usa att lämna ut information, viktiga poäng idag lätt tillgängliga (PDF av det första dokumentet) för att studera.

  • 1. Den enda "civila" CIA-projekt i de Baltiska Staterna
  • 2. REDSKIN — "juridisk spionage"
  • 3. Lost in translation
  • 4. Trots fienden brände native hut
  • 5. Patriotism är en bristvara