Avsaknaden av kön påverkar kvinnors hälsa mer negativt än män. Detta yttrar sig i alla olika sätt.

Någon blir nervös, att det är avhållsamhet återspeglas i den psykiska sfären. Och någon som det visar sig i form av olika gynekologiska sjukdomar. Specifikt vilken typ av sjukdom, sedan, till exempel, kan uppstå fibroids. Godartade tumörer i livmodern.

I avsaknad av sex med kvinnor, som regel, mer uttalad premenstruella syndrom: smärta, trötthet, apati. I klimakteriet — denna kan vara mer uttalad klimakteriet störningar. Det är uterin blödning av olika slag.

Efter allt, vad är sex på fysiologisk nivå? Denna massage av livmodern. Och om det har varit en lång tid inte, så det är klart att det leder till kränkningar.

Det finns människor som kan förädla, det vill sysselsätta dig med något annat, tillräckligt byta kön. Då sex inte behöver dem per se. Och då de inte lider av sjukdomar och störningar.

Därför, för att skilja vissa villkor omöjligt. Lika fel att säga att alla kvinnor i avsaknad av sex är sjuk. Alla sådana sjukdomar är psykosomatiska i naturen i stället. När en person är upptagen, han är bara inte upp till det. Men bara om det "hittills" är inte försenat. Om han är så upptagen ett år eller mer, och sedan, naturligtvis, mot denna bakgrund kan uppstå sjukdomen.

Det är klart att de inte är direkt relaterade till kön — de uppstår från överansträngning. Men bristen på sex stimulerar dem.

Det beror helt på individen och på svårighetsgraden av neurasthenic staten.