Under 2011 joão Pereira de Sousa sparat fågel, täckt med olja och var på gränsen till döden. Han kallade en tillfällig pet Dindima.

Den Brasilianska hade rensat pingvin från olja och mata fågel fisk. I veckan de Souza försökt att släppa Dindima i havet, men pet vägrade att lämna Frälsaren.

Enligt en person med hemvist i Brasilien, pingvin levde med honom i 11 månader. Efter ändringen av fjäderdräkten av Dindim försvann, men efter ett par månader tillbaka. Han märkte att chefen på stranden och följde honom hem.

Under de senaste fem åren Dindim tillbringar åtta månader ett år med den Brasilianska. Man tror att resten av tiden tillbringar han utanför kusten i Argentina och Chile.

"Jag älskar pingvin som hennes egna barn, och jag tror att pingvinen älskar mig," sade de Souza.

Som föreslagits av vissa experter, kan fågeln tror att den Brasilianska delen av hennes familj och även en pingvin.