23% att gå utanför Lettland, och 19% - att resa runt i landet, med Ytterligare 21% planerade resor både i Lettland och till andra länder.

27% planerar inte att gå någonstans, och 10% hade ännu inte fattat något beslut i denna fråga.

28% de som har planerat att åka på en resa, planerar att fördela för att resa mer än 301 kronor per deltagare (för transport, logi och övriga kostnader).

14% invånarna planerar att tillbringa från 51 till 100 Euro per deltagare, 12% - från 101 till 150 euro