Undersökningen visade att vuxna kände sig lyckligare i barndomen, och de mest beklagansvärda grupp av människor som är äldre och ensamma människor.

57% de tillfrågade sade att i svåra tider räkna på stöd från anhöriga, och en tredje kommer att söka hjälp från vänner. Att hjälpa människor som har problem med främlingar i vardagliga situationer, endast en tredjedel av befolkningen.

Undersökningen "Index för lycka "Amigo"" hölls i December 2015, deltog 1000 respondenter från alla regioner i Lettland.