Som påpekas i lrup, brottet begicks i söndags: tre rånarna bröt sig in i butiken, och att använda våld mot väktaren och säljaren har stulit varor.

Som ett resultat av sökningar på kort tid vakterna fick på spår av de misstänkta: de var lokala invånare i 1982, 1987 och 1993 på initiativ brottmål.