"Spänd hela Europa. Protester att äga rum i Finland, Frankrike, möjligheten till ett sådant steg och diskutera de lettiska bönderna", — sade Vice Ordförande i samhället Myra Dzelzkaleja-Borgmästaren. Bönderna förväntar sig, som på måndag blir reaktionen från Bryssel till deras önskemål, och sedan kommer att överväga sina nästa steg.

Chefen för samhället Juris lazdiņš sade att det största problemet för närvarande mjölkbönder, men andra branscher står inför utmaningar av låga inköpspriser och försäljning, vilket kompliceras ytterligare av det tvetydiga relation med bearbetning av företag och handlare.

"Köpeskillingen för 10 cent lägre än genomsnittet för Europa. Och om raffinaderierna för att köpa billig mjölk och inte kan producera billiga produkter, som är mer giriga — tillverkaren eller återförsäljaren?" frågade han en retorisk fråga.

Han tror att lösningen kan vara konsolidering av producenter — om bearbetning företag, inte 36, och endast ett fåtal stora, och priset blir lättare att förhandla.

Ministern för jordbruk Janis Duklavs (Unionen "grön" och bönder) berättade för Kongressen deltagarna att mjölkproduktionen kommer att fortsätta att ha status av "styvdotter".

Etablerad 1999, "Bonde Sejmen" förenar nästan 900 hushåll i Lettland, som är i drift mer än 500 tusen hektar jordbruksmark.