"Det hände på torsdag, den 10 Mars, ungefär klockan 10 på morgonen i en minibuss Nr 204. Det tycks mig som om sådana åtgärder på den del av föraren är onormal. Jag hoppas att de ansvariga parterna kommer att förstå situationen och vidta åtgärder".

Företrädare för Riga city Council anser också att förarens åtgärder oacceptabelt:

Situationen kommenteras av företrädare för RMS:

"10 Mars busschaufför brutit mot trafikregler. I enlighet med trafikreglerna medan ridning är strängt förbjudet att använda alla mobila enheter, inklusive surfplattor. När du kör förarens uppmärksamhet måste koncentreras enbart på vägen, för att undvika eventuella hot mot säkerheten för passagerare.

Vi har identifierat busschauffören. Han kommer att bestraffas med en kontant straff till ett belopp av 50% av den dagliga lönen. Också skulle bli tillrättavisad