Syftet med det nya Direktivet är att se till att barnen skulle förstå processen och kunde följa honom. I propositionen anges att varje fånge och en misstänkt under 18 år ska ha rätt till biträde och närvaron i de flesta delar av rättegången mot en person som har föräldraansvar.

Direktivet säkerställer också att de unga deltagarna i brottmål rätt till "individuella behovsbedömningen" och läkarundersökning, om barnet placeras i husarrest.

Enligt Direktivet ska EU: s medlemsstater är skyldiga att se till att frihetsberövande tillämpas på underåriga endast i extrema fall och för en kort tid. Frihetsberövade barn ska hållas åtskilt från vuxna, om det inte strider mot barnets intressen.

Enligt statistiken på EU: s territorium varje år i brottmål är mer än miljoner barn.

Direktivet måste ännu godkännas av EU-Rådet och offentliggöras i den Officiella Tidningen. Om införande av nya normer i den nationella lagstiftningen i de deltagande länderna kommer att avsätta tre år.

Danmark och storbritannien vägrade att lyda det nya Direktivet.