Den turkiska Presidenten betonade att Ryssland i denna fråga har brutit mot internationell lag. "Turkiet inte erkänna den illegala annektering av Krim och kommer inte att göra" — citerat Erdogan "Interfax".

Erdogan sade också att Ukraina och Turkiet kommer att samordna sina åtgärder för att skydda rättigheterna för Krim-Tatarer i Krim.

Han konstaterade att man under mötet med Presidenten i Ukraina diskuteras frågan, och båda parter har en gemensam syn på frågan. "Vi behöver hålla i den internationella dagordningen frågan om kränkning av de rättigheter Krim-Tatarer, som befinner sig på territorium av Krim", — sade den turkiska ledare.

I sin tur Ordförande i Ukraina Petro Poroshenko har levererat ett tal för Turkiets deltagande i internationella format av förhandlingsprocessen på Krim frågan, bland annat i form av Genève (Ukraina, Ryssland, USA och EU). "Herr Talman (Turkiet) stödde den gemensamma åtgärder som syftar till att de-ockupationen av Krim. Denna plan att arbeta tillsammans inom ramen för internationella organisationer på grundval av nya internationella format," sade Poroshenko.