* Rapport innehåller en analys av situationen i varje EU-medlemsstat och resultatet av två enkäter, under vilken 4% av Européerna och 6% av invånarna i Lettland har sagt det senaste året, från dem som var väntat eller krävde mutor, och fyra av tio företag uppgav att korruption i Europa är ett hinder för verksamheten.

Om 67% av invånarna i Lettland anser det lämpligt att presentera gåvor för att få någon form av statlig tjänst är den högsta indikator i EU.

I rapporten konstaterar att Lettland har gjort vissa framsteg i kampen mot korruption. Till exempel, skapat en databas på Internet på donationer till politiska partier, som har utvecklats och godkänts av rättsakter om bekämpning av korruption.

Men som framgår av Eu-Kommissionen, trots att arbetet utvärderas positivt, larmet är fortfarande en källa för genomförandet av den rättsliga regleringen i livet, i synnerhet överensstämmelse med den etiska kod för medlemmar i Seimas, som säkerställer insyn i statliga företag och förebyggande av risker som är förknippade med offentlig upphandling, och oberoende av Presidiet om förebyggande av och kamp mot korruption.