Missbruk av rött kött leder till ökade nivåer av fosfor i blodet serum. Ett överskott av detta ämne i kroppen, i sin tur, bidrar till att snabbare biologiskt åldrande och förekomsten av hälsoproblem (främst njure).

Forskarna observerade kost och hälsa hos befolkningen i de fattigaste områdena i staden Glasgow (STORBRITANNIEN). Ohälsosam kost och för mycket rött kött i det läkare i samband med accelererad åldring av någon del av denna befolkning.

Tidigare har forskare konstaterat att höga halter av fosfor är associerad med ökad risk för dödlighet och hjärt-aging. I oktober 2015, (world health organization) har jämfört de hälsorisker som härrör från konsumtion av bearbetat kött (i synnerhet korv), med en risk med användning av asbest.