Den omstrukturering som måste ske innan den 1 juli. Bergmanis rapporterade att i den period när staten sparar pengar, Zemessardze lidit mest, därför att "det är dags att betala tillbaka" den mest integrerade service i sammansättningen NAF.

Nu i Zemessardze 18 bataljoner, som är placerade på tre kanter. National guard utför sina uppgifter under hela territorium, Lettland och deltar i internationella insatser, så att den regionala indelningen.

Det är planerat att bilda fyra lag, enligt försvarsdepartementet. Det är också planerat att öka viljan att investera 70 miljoner euro i utrustning och infrastruktur.

I Zemessardze är nu 8 000 personer, och år 2020 antalet ska öka till 11-12 tusen