"Misstänkta greps i samband med flera avsnitt som rör de eventuella mutor och missbruk av tjänsteställning. Olaglig verksamhet som är relaterad till omfattningen av verksamheten i SRS på frågor om indrivning av skulder," sade Chernecki.

Just nu utredning pågår, för vilken ytterligare information har inte lämnats ut. Det är endast känt att alla tre frihetsberövande som hölls i Riga och regioner.