Under vintern sammanträde, som började den 8 januari, hölls tio statsrådets allmänna sammanträden och tre extra sammanträden.

Till uppdrag överfördes till 61 räkningen, inklusive 45 filed Skåp, 14 — Kommittén av Sejmen, och två suppleanter.

Vintern-parlamentariker kommer att avslutas den 21 Mars, och våren börjar i Mars 29.