På fredag, den största brand uppstod i Nīca regionen, där förra årets bränt gräs på en yta på 20 hektar. I Babite region brand förra året gräs var på 2,5 hektar.

Ingen av brand folk var inte skadade.

Detta år i landet var släckt 200 bränder i samband med brand förra året gräs. Den första spelades in den 2 februari i ķekava socken.

GPS erinrar om att den för mordbrand förra årets gräset är förbjudet och är ett administrativt straffbar handling att ge för individer böter från 280 till 700 Euro.