Enligt Vaidere, publicerad Usjakov sociala medier tecknade gör det tydligt att Lettland är att skylla för ockupationen och därefter olagliga handlingar och skador till ett belopp om 185 miljarder euro för att återhämta sig från Ryssland.

Enligt Vaidere, Usjakov bör åtalas för förnekande och rättfärdigande av folkmord mot lettland. Hon anser att i detta fall har borgmästaren direkt brutit mot lagen.

Hon noterade också att de medel som spenderas på arbetet i Kommissionen om beräkning av skadestånd från den Sovjetiska ockupationen var små. "När var beräknade skador som orsakats av Nazi-Tyskland, Ryssland och andra Stater som har tillbringat sin tid och krävde att täcka förluster", — Vice påmind.

Förra veckan Usjakov publiceras i sociala nätverk en karikatyr av en cyklist, som själv bröt ett hjul, men kräver kompensation på 185 miljarder euro från Ryssland. Detta belopp kallas Kommissionen om beräkning av den skada som orsakats av den Sovjetiska ockupationen av Lettland.

Enligt Usjakov, att han inte ansåg det lämpligt att söka i historien rötterna till dagens problem, men också för att spendera pengar på skadestånd från händelser i det förflutna i stället för att investera dem i "här och nu" - uppgifter, till exempel i medicin eller utbildning.