I dag nationalister iscensatte en protest mot stadens planer på att avveckla monument till Confederate General Robert Edward Lee. Snart demonstration förvandlats till våldsamma sammandrabbningar med höger-extremister av sina motståndare, efter som polisen förklarade handlingen olaglig.

Deklaration av ett undantagstillstånd som gör det möjligt för lokala myndigheter, om det behövs, begära ytterligare krafter för att återställa lag och ordning.