"Om den dras ned locket, du har för att lägga ny. Inte att försöka täppa till ett hål och sätt tillbaka locket från trottoar till trottoar. I intervallet ca 50 meter," — sade Zjukov, notera att de relevanta reglerna kan antas redan detta år.